Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit

Al jarenlang speelt duurzaamheid een steeds grotere rol in de wereld. Ook bedrijven krijgen vaker te maken met wetgeving om de CO2-uitstoot te beperken. Zo gaat er als onderdeel van de omgevingswet ook een nieuwe wetgeving in: de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit. Dit betekent dat bedrijven met meer dan honderd medewerkers vanaf 1 januari 2024 verplicht zijn om de CO2-uitstoot van woon-werk en zakelijk verkeer te registreren. De geregistreerde gegevens van het voorgaande jaar moeten jaarlijks vóór 1 juli gerapporteerd worden aan een loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Maar hoe pakt u dat nu gemakkelijk aan? En welke opties zijn er voor uw organisatie? Daar gaat dit artikel dieper op in.

‘Schonere’ kilometers

Om een goed beeld te krijgen van de impact op uw organisatie, is het belangrijk om te begrijpen waar de wet precies over gaat. Met werkgebonden personenmobiliteit wordt het woon-werk en zakelijke verkeer van een organisatie bedoeld.

Wist u dat 45% van de CO2-uitstoot van mobiliteit voortkomt uit deze reizen? Dat hoge getal is dan ook de reden om deze uitstoot te registreren. Mochten bedrijven een hogere uitstoot hebben dan de vastgestelde norm, dan moeten zij maatregelen treffen om dit te verminderen.

Het doel van de nieuwe wetgeving is namelijk om de totale CO2-uitstoot met 49% te verminderen in 2030. Ook zal er in 2026 een maximum worden gesteld aan de uitstoot per kilometer, wat hopelijk zorgt voor ‘schonere’ ritten.

Daarnaast wil de overheid met de nieuwe wet bewustwording creëren over de hoeveelheid uitstoot bij bedrijven. Ook biedt het werkgevers de kans om na te denken over gewenst reisgedrag van hun werknemers en het stimuleren van groener reizen.

Wat moet u precies registreren?

Met ingang van volgend jaar zullen bedrijven met meer dan 100 werknemers verplicht worden om de CO2-uitstoot van het woon-werk en zakelijke verkeer te registreren. Deze registratie zal een nulmeting vormen om te bepalen of er genoeg wordt bijgedragen bij aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord.

Als werkgever mag u zelf bepalen hoe u de registratie aanpakt. Wat hierbij belangrijk is, zijn de elementen die in het rapport moeten voorkomen.

Elk jaar moet u vóór 1 juli de jaarlijkse rapportage over het voorgaande kalenderjaar indienen. In deze rapportage staat het aantal gereisde kilometers, de gebruikte vervoermiddelen en de gebruikte brandstof. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gebruikt die gegevens om de CO2-uitstoot te berekenen.

Ook moeten de (voorlopig) genomen maatregelen toegevoegd worden die u als werkgever neemt om de CO2-uitstoot te verminderen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een digitaal rapportagesysteem beschikbaar gesteld voor het maken van deze rapportage, maar het is niet verplicht om dit rapportagesysteem ook te gebruiken.

Administratief vraagstuk

Om de CO2-uitstoot van al uw woon-werk en zakelijke verkeer te registreren, heeft u een flink administratief vraagstuk te pakken. Momenteel moet u al alle reisbewegingen van uw werknemers registreren als u onbelast een vaste reiskostenvergoeding wilt bieden.

Maar hoe kunt u dit combineren met een registreren van (individuele) CO2-uitstoot? En als u dit niet doet, hoe pakt u dit dan gemakkelijk aan?

Een oplossing hiervoor is het automatisch laten registreren van de gemaakte reizen, waarbij automatisch de CO2-uitstoot per vervoermiddel wordt berekend. Reisbalans is een systeem dat dit voor u kan regelen.

Reisbalans kan alle reisbewegingen met allerlei vormen van vervoer registreren. Denk aan de het OV of de (deel)auto, maar ook aan de fiets, scooter of wanneer uw werknemer thuis werkt.

Hierbij wordt niet alleen geregistreerd welk reisdoel de rit heeft (zakelijk of woon-werk), maar ook welk vervoermiddel is gebruikt, welke afstand is afgelegd én wat de CO2-uitstoot van de betreffende rit is.

Al deze informatie wordt volgens de AVG-regels voor u verzameld en vervolgens in één duidelijk overzicht gezet. U ziet dan precies wat de (individuele) CO2-uitstoot van uw organisatie is.

Bijsturen op groen gedrag

Als u eenmaal inzicht heeft in de (individuele) CO2-uitstoot van uw werkgebonden personenmobiliteit, kunt u bedenken hoe u het reisgedrag kunt bijsturen naar groenere opties.

Ook hier kan Reisbalans u mee helpen door samen na te denken over de mogelijkheden.

Wellicht woont een deel dichtbij de werkplek en kunnen zij een groener vervoermiddel kiezen om te reizen. Misschien is het een optie om over te stappen op een vloot elektrische (deel)auto’s of kunt u elektrische leasefietsen aan uw werknemers aanbieden. Reisbalans denkt graag met u mee.

 

Wilt u meer weten over het registreren van CO2-uitstoot van werkgebonden personenmobiliteit en wat Reisbalans voor uw organisatie kan betekenen?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Misschien vind je dit ook interessant:

Bied je medewerkers een vitale manier van reizen

Lees verder

CO2-registratie voor bedrijven: wat wordt er eigenlijk geregistreerd?

Lees verder

Elektrisch rijden en laden: hoe maak je het medewerkers gemakkelijk?

Lees verder

Heeft de deelscooter nog toekomst in Nederland?

Lees verder

OVpay: het nieuwe in- en uitchecken in het OV

Lees verder